Сім’я повинна бути безпечною територією, де можна почувати себе комфортно і затишно, де панує любов і злагода, де можна знайти захист від небезпек навколишнього світу. Але життя доводить, що реальна ситуація в сім’ї може бути дуже далекою від цієї ідилічної картини. Сім’я може бути і місцем, де розігруються невидимі, а іноді й видимі для оточуючих людські трагедії, місцем, де панує найжорстокіше насильство. Насильство в сімї' порушує велику кількість міжнародно визнаних прав людини: права не бути об'єктом знущань чи жорстокого нелюдського або принизливого поводження, права на життя і срізичну недоторканість, права на однаковий захист з боку закону і свободу від дискримінації за ознакою статі та інших. Більш того, домашнє насильство є однією з головних причин появи безпритульних, наркоманів, алкоголіків, веде до зростання кількості непрацездатних. 

 Стати жертвою насильства може будь-яка людина, незалежно від її віку, освіти, матеріального достатку. Домашнє насильство дуже поширене - але ніколи не буває виправданим. Ніхто не заслуговує на те, щоб бути побитим, і ніхто не повинен жити у стресі.

 Види насильства:

- фізичне - умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї по­боїв, тілесних ушкоджень, а також умисне позбавлення свободи, житла, їжі, одягу та інших нормальних умов життя;

- психічне - дії, спрямовані на навмисне приниження одним чле­ном родини честі та гідності іншого, дії, які спричиняють образу, страх, емоційну невпевненість у собі;

- сексуальне - посягання одного члена родини на статеву недоторка­ність іншого (воно включає будь-який сексуальний акт або поведінку, що нав’язується партнерці (партнеру) проти її (його) волі;

- економічне - порушення прав інте­ресів члена родини, пов’язане з поз­бавленням або обмеженням його майнових прав.

    Наслідки насильства: фізичне ушкодження здоров’я людини, щодо якої здійснюється акт наси­льства; психологічні травми, ре­зультатом яких є глибока де­пресія, пригніченість, почуття тривоги, порушення сну, вини­кнення суїцидальних тенден­цій, а іноді й прагнення вбити кривдника; негативний вплив на дітей, які виростають в умовах насильства. У таких дітей під­вищений ризик стати алкого­ліками, наркоманами, злочин­цями.

     Ознайомитись із ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ" можна за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2229-19