Мирноградський ліцей «Гармонія»

Мирноградської міської ради

 

ПРОТОКОЛ

20.04.2018 №5

м. Мирноград

засідання педагогічної ради

Голова — Сачко І.М.

Секретар — Сабітова О.І.

Присутні: 12- педагогічні працівники

 1. Журба Олена Володимирівна
 2. Заікіна Дар’я Андріївна
 3. Зелена Оксана Валеріївна
 4. Колесникова Лариса Григорівна
 5. Марусіч Вікторія Леонідівна
 6. Познякова Надія Володимирівна
 7. Поповська Світлана Станіславівна
 8. Різник Лілія Олексіївна
 9. Сабітова Ольга Іванівна
 10. Сачко Ірина Миколаївна
 11. Смикова Ярослава Олегівна
 12. Станкова Кристина Миколаївна

 

Порядок денний:

1. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів закладів загальної середньої освіти.

 

СЛУХАЛИ:

Сачко І.М. повідомила про конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів закладів загальної середньої освіти. Вона зауважила, що вчителі ліцею ретельно переглянули макети електронних версій підручників для 10 класу, визначилися та обрали ті підручники, за якими вони будуть працювати в 2018/2019 навчальному році.

 

ВИСТУПИЛИ:

Журба О.В., заступник директора , повідомила, що за результатами відбору вчителі обрали такі підручники, а саме:

1. «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Авраменко О. М. - 46 прим.

2. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої

освіти

авт.: Коваленко Л. Т., Бернадська Н. І. - 46 прим.

3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої

освіти

авт.: Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. - 46 прим.

4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. - 46 прим.

5. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої

освіти

авт.: Гісем О. В., Мартинюк О. О. - 46 прим.

6. «Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів

загальної середньої освіти

авт.: Гісем О. О., Мартинюк О. О. - 46 прим.

7. «Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів

загальної середньої освіти

авт.: Карпюк О. Д. - 46 прим.

8. «Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)» підручник для 10 (11) класу закладів

загальної середньої освіти

авт.: Масол Л. М. - 46 прим.

9. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної

середньої освіти

авт.: Істер О. С., Єргіна О. В. - 46 прим.

10. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Істер О. С., Єргіна О. В. - 46 прим.

11. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої

освіти

авт.: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є А. - 47 прим.

12. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої

освіти

авт.: Соболь В. І. - 46 прим.

13. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. - 46 прим.

14. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом

Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. - 23 прим.

15. «Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під

керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. - 23 прим.

16. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Попель П. П., Крикля Л. С. - 46 прим.

17. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Гарасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П. - 23 прим.

18. «Захист Вітчизни (рівень стандар-ту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу

закладів загальної середньої освіти

авт.: Лелека В. М., Бахтін А. М., Винограденко Е.В. - 23 прим.

19. «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

авт.: Туташинський В. І., Кірютченкова І. В. - 46 прим.

У переліку зазначаються назви підручників, яким за результатами І етапу конкурсного відбору проектів підручників для 10 класів закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством»

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 10 класів закладів загальної середньої освіти.

 

 

Голова І.М. Сачко

Секретар О.І. Сабітова